قیمت روز خودرو در ایران


شرکت مدل سال تولید نوع قیمت قیمت درصد تغییر تاریخ تغییر
اس دبلیو ام G01‏ 1399 قیمت بازار 1,285,000,000 1.95 1401/10/17
اس دبلیو ام G01‏ 1400 قیمت بازار 1,340,000,000 1.49 1401/10/17
اس دبلیو ام G01F‏ 1399 قیمت بازار 1,400,000,000 1.43 1401/10/17
اس دبلیو ام G01F‏ 1400 قیمت بازار 1,450,000,000 0.69 1401/10/17
ام وی ام 315هاچ بک‏، پلاس 1399 قیمت بازار 540,000,000 1.85 1401/10/17
ام وی ام 315هاچ بک‏، پلاس 1400 قیمت بازار 590,000,000 2.54 1401/10/17
ام وی ام X22‏، اتوماتیک اسپرت اکسلنت 1400 قیمت بازار 690,000,000 1.45 1401/10/17
ام وی ام X22‏، اتوماتیک اسپرت اکسلنت 1399 قیمت بازار 680,000,000 2.94 1401/10/17
ام وی ام X22‏، اتوماتیک اسپرت لاکچری 1401 قیمت کارخانه 581,700,000 0.00 1401/06/27
ام وی ام X22‏، اتوماتیک اسپرت لاکچری 1400 قیمت بازار 700,000,000 0.00 1401/10/17
ام وی ام X22‏، دنده ای اسپرت اکسلنت 1400 قیمت بازار 620,000,000 3.23 1401/10/17
ام وی ام X22‏، دنده ای اسپرت اکسلنت 1399 قیمت بازار 600,000,000 1.67 1401/10/17
ام وی ام X22‏، دنده ای اسپرت لاکچری 1401 قیمت کارخانه 487,980,000 0.00 1401/06/27
ام وی ام X22‏، دنده ای اسپرت لاکچری 1400 قیمت بازار 655,000,000 1.53 1401/10/17
ام وی ام X22 PRO‏، IE 1401 قیمت کارخانه 641,800,000 0.00 1401/06/27
ام وی ام X22 PRO‏، IE 1401 قیمت بازار 810,000,000 1.23 1401/10/17
ام وی ام X22 PRO‏، اکسلنت 1400 قیمت بازار 765,000,000 0.65 1401/10/17
ام وی ام X33 S‏، 5 سرعته اتوماتیک 1401 قیمت کارخانه 724,320,000 0.00 1401/06/27
ام وی ام X33 S‏، 5 سرعته اتوماتیک 1401 قیمت بازار 880,000,000 1.14 1401/10/17
ام وی ام X33 S‏، 5 سرعته اتوماتیک 1400 قیمت بازار 700,000,000 0.00 1401/06/27
ام وی ام X33 S‏، 5 سرعته اتوماتیک 1400 قیمت بازار 840,000,000 1.19 1401/10/17
ام وی ام X33 S‏، 5 سرعته اتوماتیک 1399 قیمت بازار 820,000,000 1.22 1401/10/17
ام وی ام X33 S‏، گیربکس CVT 1400 قیمت بازار 790,000,000 1.27 1401/10/17
ام وی ام X33 S‏، گیربکس CVT 1399 قیمت بازار 760,000,000 1.32 1401/10/17
ام وی ام x55‏، اکسلنت 1399 قیمت بازار 890,000,000 0.56 1401/09/13
ام وی ام x55‏، اکسلنت 1400 قیمت بازار 900,000,000 0.00 1401/08/16
ام وی ام x55‏، اکسلنت اسپرت 1399 قیمت بازار 910,000,000 0.00 1401/08/21
ام وی ام x55‏، اکسلنت اسپرت 1400 قیمت بازار 935,000,000 0.00 1401/08/21
ام وی ام X55 PRO‏، اکسلنت 1401 قیمت کارخانه 933,060,000 0.00 1401/06/27
ام وی ام X55 PRO‏، اکسلنت 1401 قیمت بازار 1,200,000,000 0.00 1401/10/17
ام وی ام X55 PRO‏، اکسلنت اسپرت 1401 قیمت کارخانه 953,680,000 0.00 1401/06/27
ام وی ام X55 PRO‏، اکسلنت اسپرت 1401 قیمت بازار 1,250,000,000 1.60 1401/10/17
اینرودز C35‏ 1401 قیمت کارخانه 559,000,000 0.00 1401/06/27
اینرودز C35‏ 1401 قیمت بازار 560,000,000 3.57 1401/10/17
آریسان دوگانه سوز‏، 1.7 لیتر 1398 قیمت بازار 260,000,000 3.85 1401/10/17
آریسان دوگانه سوز‏، 1.7 لیتر 1399 قیمت بازار 270,000,000 3.70 1401/10/17
آمیکو دو کابین آسنا‏، اتوماتیک 1400 قیمت بازار 1,870,000,000 1.07 1401/10/17
آمیکو دو کابین آسنا‏، دنده ای 1401 قیمت کارخانه 1,050,000,000 0.00 1401/06/27
آمیکو دو کابین آسنا‏، دنده ای 1400 قیمت بازار 1,140,000,000 2.63 1401/10/17
آمیکو دو کابین آسنا‏، دنده ای 1401 قیمت بازار 1,190,000,000 1.68 1401/10/17
ب ام و سری 1 هاچ بک‏، 120i 2018 قیمت بازار 2,550,000,000 3.92 1401/12/10
ب ام و سری 1 هاچ بک‏، 120i 2018 قیمت بازار 2,150,000,000 0.00 1401/06/27
ب ام و سری 1 هاچ بک‏، 125i 2018 قیمت بازار 3,000,000,000 0.67 1401/09/20
ب ام و سری 2 اکتیوتورر‏، 218i 2018 قیمت کارخانه 2,600,000,000 3.85 1401/10/17
ب ام و سری 2 اکتیوتورر‏، 218i 2018 قیمت بازار 2,250,000,000 0.00 1401/06/27
ب ام و سری 3 سدان‏، 320i 2018 قیمت بازار 4,100,000,000 2.44 1401/10/17
ب ام و سری 3 سدان‏، 330i 2018 قیمت کارخانه 5,100,000,000 0.00 1401/10/17
ب ام و سری 3 سدان‏، 330i 2018 قیمت بازار 4,250,000,000 0.00 1401/06/27
ب ام و سری 5 سدان‏، 530i 2018 قیمت بازار 9,000,000,000 1.11 1401/12/10
ب ام و سری 5 سدان‏، 530i 2018 قیمت کارخانه 6,850,000,000 0.00 1401/06/27
ب ام و سری 5 سدان‏، 530i 2018 قیمت بازار 6,800,000,000 0.00 1401/06/27
ب ام و سری 5 سدان‏، 530i 2018 قیمت بازار 6,900,000,000 0.00 1401/06/27
ب ام و سری 5 سدان‏، 530i 2018 قیمت بازار 6,500,000,000 0.00 1401/06/27
ب ام و سری 7‏، 730li 2018 قیمت بازار 15,700,000,000 1.27 1401/12/10
ب ام و سری 7‏، 730li 2018 قیمت بازار 11,900,000,000 0.00 1401/06/27
ب ام و سری 7‏، 730li 2017 قیمت بازار 13,500,000,000 0.00 1401/12/10
ب ام و سری 7‏، 730li 2017 قیمت بازار 9,300,000,000 0.00 1401/06/27
ب ام و X1‏، 25 2017 قیمت بازار 5,650,000,000 0.88 1401/10/17
ب ام و X4‏، 28 2017 قیمت بازار 8,500,000,000 0.00 1401/12/10
ب ام و X4‏، 28 2017 قیمت بازار 6,150,000,000 0.00 1401/06/27
بایک سابرینا هاچ بک (مونتاژ)‏ 1398 قیمت بازار 535,000,000 1.87 1401/10/17
برلیانس کراس‏، 1.65 لیتر 1398 قیمت بازار 750,000,000 2.67 1401/10/17
برلیانس کراس‏، 1.65 لیتر 1399 قیمت بازار 820,000,000 2.44 1401/10/17
برلیانس H230‏، اتوماتیک 1399 قیمت بازار 610,000,000 0.00 1401/10/17
برلیانس H230‏، دنده ای 1399 قیمت بازار 470,000,000 2.13 1401/10/17
برلیانس H320‏، 1.65 اتوماتیک 1400 قیمت بازار 800,000,000 2.50 1401/10/17
برلیانس H320‏، 1.65 اتوماتیک 1399 قیمت بازار 770,000,000 1.30 1401/10/17
برلیانس H320‏، 1.65 دنده ای 1399 قیمت بازار 610,000,000 2.46 1401/10/17
برلیانس H330‏، 1.65 اتوماتیک 1399 قیمت بازار 780,000,000 1.28 1401/10/17
برلیانس H330‏، 1.65 اتوماتیک 1400 قیمت بازار 810,000,000 1.23 1401/10/17
برلیانس H330‏، 1.65 دنده ای 1399 قیمت بازار 600,000,000 1.67 1401/10/17
برلیانس H330‏، 1.65 دنده ای 1400 قیمت بازار 620,000,000 1.61 1401/10/17
بسترن B30‏، اتوماتیک 1398 قیمت بازار 770,000,000 1.30 1401/10/17
بسترن B30‏، اتوماتیک 1399 قیمت بازار 800,000,000 1.25 1401/10/17
بسترن B30‏، اتوماتیک 1400 قیمت بازار 840,000,000 2.38 1401/10/17
بنز کلاس E‏، E200 2017 قیمت بازار 8,200,000,000 2.44 1401/12/10
بنز کلاس E‏، E200 2017 قیمت بازار 8,200,000,000 0.00 1401/06/27
بنز کلاس E‏، E200 2017 قیمت بازار 7,700,000,000 0.00 1401/06/27
بنز کلاس E‏، E200 2017 قیمت بازار 7,300,000,000 0.00 1401/06/27
بنز کلاس E‏، E200 2017 قیمت بازار 7,000,000,000 0.00 1401/06/27
بنز کلاس E‏، E200 2018 قیمت بازار 10,200,000,000 1.96 1401/10/17
بورگوارد BX5‏، آلتیمیت 2018 قیمت بازار 2,000,000,000 2.50 1401/10/17
بورگوارد BX7‏، آلتیمیت 2018 قیمت بازار 2,300,000,000 2.17 1401/10/17
بی وای دی S6‏ 1398 قیمت بازار 1,080,000,000 4.63 1401/10/17
پراید 111‏، SE 1399 قیمت بازار 265,000,000 3.77 1401/10/17
پراید 131‏، SE 1399 قیمت بازار 250,000,000 2.00 1401/10/17
پراید 151‏، SE 1399 قیمت بازار 215,000,000 2.33 1401/10/17
پراید 151‏، SE 1401 قیمت کارخانه 169,871,000 5.37 1401/09/17
پراید 151‏، SE 1401 قیمت بازار 240,000,000 2.50 1401/10/17
پراید 151‏، SE 1400 قیمت بازار 225,000,000 2.22 1401/10/17
پراید 151‏، پلاس 1400 قیمت بازار 250,000,000 2.00 1401/10/17
پراید 151‏، پلاس 1399 قیمت بازار 240,000,000 0.42 1401/10/17
پژو 2008‏ 1398 قیمت بازار 1,850,000,000 2.70 1401/10/17
پژو 2008‏ 1399 قیمت بازار 1,970,000,000 2.54 1401/10/17
پژو 206‏، تیپ 2 1401 قیمت کارخانه 150,343,000 0.00 1401/08/14
پژو 206‏، تیپ 2 1401 قیمت بازار 470,000,000 2.13 1401/10/17
پژو 206‏، تیپ 2 1400 قیمت بازار 440,000,000 2.27 1401/10/17
پژو 206‏، تیپ 2 1399 قیمت بازار 420,000,000 2.38 1401/10/17
پژو 206‏، تیپ 3 پانوراما 1401 قیمت کارخانه 181,529,000 0.00 1401/08/14
پژو 206‏، تیپ 5 1399 قیمت بازار 490,000,000 0.00 1401/10/17
پژو 206‏، تیپ 5 1399 قیمت بازار 480,000,000 1.04 1401/10/17
پژو 206 SD‏، V8 1399 قیمت بازار 465,000,000 1.08 1401/10/17
پژو 206 SD‏، V8 1400 قیمت بازار 485,000,000 1.03 1401/10/17
پژو 207‏، MC اتوماتیک 1401 قیمت کارخانه 318,775,000 0.00 1401/08/14
پژو 207‏، MC اتوماتیک 1401 قیمت بازار 655,000,000 3.05 1401/10/17
پژو 207‏، اتوماتیک 1400 قیمت بازار 715,000,000 0.70 1401/12/10
پژو 207‏، اتوماتیک 1399 قیمت بازار 680,000,000 0.74 1401/12/10
پژو 207‏، اتوماتیک 1399 قیمت بازار 547,000,000 0.00 1401/06/27
پژو 207‏، اتوماتیک 1400 قیمت بازار 570,000,000 0.00 1401/06/27
پژو 207‏، اتوماتیک 1399 قیمت بازار 540,000,000 0.00 1401/06/27
پژو 207‏، دنده ای 1401 قیمت کارخانه 236,512,000 0.00 1401/08/14
پژو 207‏، دنده ای 1401 قیمت بازار 600,000,000 1.67 1401/10/17
پژو 207‏، دنده ای 1400 قیمت بازار 545,000,000 1.83 1401/12/10
پژو 207‏، دنده ای 1399 قیمت بازار 530,000,000 1.89 1401/12/10
پژو 207‏، دنده ای 1401 قیمت کارخانه 215,996,000 0.00 1401/08/14
پژو 207‏، دنده ای 1401 قیمت بازار 575,000,000 1.74 1401/10/17
پژو 207‏، دنده ای 1400 قیمت بازار 384,000,000 0.00 1401/06/27
پژو 207‏، دنده ای 1399 قیمت بازار 374,000,000 0.00 1401/06/27
پژو 207‏، دنده ای 1401 قیمت کارخانه 209,322,000 0.00 1401/08/14
پژو 207‏، دنده ای 1401 قیمت بازار 560,000,000 0.89 1401/10/17
پژو 207‏، دنده ای 1400 قیمت بازار 379,000,000 0.00 1401/06/27
پژو 207‏، دنده ای 1399 قیمت بازار 374,000,000 0.00 1401/06/27
پژو 207 صندوقدار‏، اتوماتیک 1399 قیمت بازار 670,000,000 1.49 1401/10/17
پژو 207 صندوقدار‏، دنده‌ ای 1399 قیمت بازار 490,000,000 0.00 1401/10/17
پژو 405‏، GLX بنزینی 1399 قیمت بازار 410,000,000 2.44 1401/10/17
پژو 405‏، GLX دوگانه سوز 1401 قیمت بازار 360,000,000 0.00 1401/10/17
پژو 405‏، GLX دوگانه سوز 1400 قیمت کارخانه 150,510,000 0.00 1401/06/27
پژو 405‏، GLX دوگانه سوز 1400 قیمت بازار 360,000,000 2.78 1401/10/17
پژو 405‏، GLX دوگانه سوز 1399 قیمت بازار 410,000,000 2.44 1401/10/17
پژو 405‏، SLX 1400 قیمت بازار 450,000,000 2.22 1401/10/17
پژو 405‏، SLX 1399 قیمت بازار 420,000,000 2.38 1401/10/17
پژو 508‏، GT لاین 2017 قیمت بازار 2,500,000,000 0.00 1401/10/17
پژو پارس‏، ELX-TU5 1401 قیمت کارخانه 211,548,000 0.00 1401/08/14
پژو پارس‏، ELX-TU5 1401 قیمت بازار 610,000,000 0.00 1401/10/17
پژو پارس‏، ELX-XU7P 1401 قیمت کارخانه 209,125,000 0.00 1401/08/14
پژو پارس‏، LX 1401 قیمت کارخانه 176,878,000 0.00 1401/08/14
پژو پارس‏، LX 1401 قیمت بازار 535,000,000 0.93 1401/10/17
پژو پارس‏، LX 1400 قیمت بازار 520,000,000 1.92 1401/10/17
پژو پارس‏، LX 1399 قیمت بازار 495,000,000 1.01 1401/12/10
پژو پارس‏، LX 1399 قیمت بازار 345,000,000 0.00 1401/06/27
پژو پارس‏، XU7 1401 قیمت بازار 470,000,000 4.26 1401/10/17
پژو پارس‏، XU7 1400 قیمت بازار 440,000,000 2.27 1401/10/17
پژو پارس‏، XU7 1399 قیمت بازار 420,000,000 2.38 1401/10/17
پژو پارس‏، XU7P 1401 قیمت کارخانه 185,170,000 0.00 1401/08/14
پژو پارس‏، XU7P 1401 قیمت بازار 480,000,000 1.04 1401/10/17
پژو پارس‏، XU7P 1401 قیمت کارخانه 165,862,000 0.00 1401/08/14
پژو پارس‏، XU7P 1401 قیمت بازار 460,000,000 3.26 1401/10/17
پژو پارس‏، اتوماتیک 1399 قیمت بازار 615,000,000 1.63 1401/10/17
پژو پارس‏، دوگانه سوز 1400 قیمت کارخانه 515,000,000 0.97 1401/12/10
پژو پارس‏، دوگانه سوز 1400 قیمت بازار 400,000,000 0.00 1401/06/27
پژو پارس‏، دوگانه سوز 1399 قیمت بازار 495,000,000 2.02 1401/10/17
تارا اتوماتیک‏ 1401 قیمت کارخانه 415,954,000 0.00 1401/08/14
تارا اتوماتیک‏ 1400 قیمت بازار 725,000,000 2.07 1401/10/17
تارا اتوماتیک‏ 1401 قیمت بازار 750,000,000 2.00 1401/10/17
تارا دنده ای‏ 1400 قیمت بازار 285,000,000 1.75 1401/12/10
تارا دنده ای‏ 1401 قیمت بازار 630,000,000 4.76 1401/10/17
تویوتا C-HR‏، تمام چرخ محرک 2018 قیمت بازار 3,400,000,000 4.41 1401/12/10
تویوتا C-HR‏، تمام چرخ محرک 2018 قیمت بازار 2,800,000,000 0.00 1401/06/27
تویوتا C-HR‏، تمام چرخ محرک 2018 قیمت بازار 2,550,000,000 0.00 1401/06/27
تویوتا C-HR هیبرید‏ 2018 قیمت بازار 3,300,000,000 9.09 1401/12/10
تویوتا C-HR هیبرید‏ 2018 قیمت بازار 2,600,000,000 0.00 1401/06/27
تویوتا C-HR هیبرید‏ 2018 قیمت بازار 2,350,000,000 0.00 1401/06/27
تویوتا پریوس‏، تیپ C 2017 قیمت بازار 2,150,000,000 2.33 1401/10/17
تویوتا راوفور‏، دو دیفرانسیل 2018 قیمت بازار 5,100,000,000 5.88 1401/12/10
تویوتا راوفور‏، دو دیفرانسیل 2018 قیمت بازار 3,800,000,000 0.00 1401/06/27
تویوتا راوفور‏، دو دیفرانسیل 2018 قیمت بازار 3,700,000,000 0.00 1401/06/27
تیبا هاچ بک‏، EX 1401 قیمت کارخانه 126,950,000 0.00 1401/06/27
تیبا هاچ بک‏، EX 1400 قیمت بازار 290,000,000 1.72 1401/10/17
تیبا هاچ بک‏، EX 1399 قیمت بازار 275,000,000 3.64 1401/10/17
تیبا هاچ بک‏، EX 1401 قیمت بازار 300,000,000 1.67 1401/10/17
تیبا هاچ بک‏، پلاس 1400 قیمت بازار 290,000,000 1.72 1401/10/17
تیبا هاچ بک‏، پلاس 1399 قیمت بازار 275,000,000 1.82 1401/10/17
تیبا صندوق دار‏، SX بنزینی 1399 قیمت بازار 270,000,000 1.85 1401/10/17
تیبا صندوق دار‏، SX بنزینی 1401 قیمت کارخانه 119,940,000 0.00 1401/06/27
تیبا صندوق دار‏، SX بنزینی 1401 قیمت بازار 290,000,000 1.72 1401/10/17
تیبا صندوق دار‏، SX بنزینی 1400 قیمت بازار 280,000,000 1.79 1401/10/17
تیبا صندوق دار‏، پلاس 1399 قیمت بازار 270,000,000 1.85 1401/10/17
جک جی 4‏ 1401 قیمت کارخانه 530,000,000 0.00 1401/09/09
جک جی 4‏ 1401 قیمت بازار 670,000,000 2.99 1401/10/17
جک جی 4‏ 1400 قیمت بازار 640,000,000 2.34 1401/10/17
جک جی 4‏ 1399 قیمت بازار 600,000,000 1.67 1401/10/17
جک S3‏، اتوماتیک 1401 قیمت کارخانه 675,000,000 0.00 1401/06/27
جک S3‏، اتوماتیک 1401 قیمت بازار 950,000,000 2.11 1401/10/17
جک S3‏، اتوماتیک 1400 قیمت بازار 910,000,000 1.65 1401/10/17
جک S3‏، اتوماتیک 1399 قیمت بازار 890,000,000 5.62 1401/10/17
جک S5‏، 1.5 لیتر اتوماتیک 1401 قیمت کارخانه 999,000,000 0.00 1401/09/09
جک S5‏، 1.5 لیتر اتوماتیک 1400 قیمت بازار 1,330,000,000 2.26 1401/10/17
جک S5‏، 1.5 لیتر اتوماتیک 1401 قیمت بازار 1,365,000,000 2.56 1401/10/17
جک S5‏، 2.0 لیتر اتوماتیک 1400 قیمت بازار 1,270,000,000 2.36 1401/10/17
جک S5‏، 2.0 لیتر اتوماتیک 1399 قیمت بازار 1,220,000,000 3.28 1401/10/17
جِی ام سی (JMC) S350‏ 1399 قیمت بازار 1,500,000,000 3.33 1401/10/17
جیلی GC6‏، اکسلنت 1398 قیمت بازار 560,000,000 1.79 1401/10/17
چانگان CS 35 (مونتاژ)‏ 1398 قیمت بازار 870,000,000 6.90 1401/10/17
چری آریزو 5T‏، IE 1401 قیمت کارخانه 760,900,000 0.00 1401/06/27
چری آریزو 5T‏، IE 1401 قیمت بازار 970,000,000 0.00 1401/10/17
چری آریزو 5T‏، IE 1400 قیمت بازار 930,000,000 0.00 1401/10/17
چری آریزو 5T‏، TE 1400 قیمت بازار 900,000,000 1.11 1401/10/17
چری آریزو 5T‏، TE 1399 قیمت بازار 870,000,000 1.15 1401/10/17
چری آریزو 6‏، اکسلنت 1401 قیمت بازار 1,170,000,000 0.85 1401/10/17
چری آریزو 6‏، اکسلنت 1400 قیمت بازار 1,100,000,000 1.82 1401/10/17
چری آریزو 6‏، اکسلنت 1399 قیمت بازار 1,050,000,000 2.86 1401/10/17
چری تیگو 5‏، IE 1399 قیمت بازار 990,000,000 1.01 1401/10/17
چری تیگو 5‏، IE 1400 قیمت بازار 1,030,000,000 1.94 1401/10/17
چری تیگو 7‏، IE 1401 قیمت کارخانه 1,102,820,000 0.00 1401/06/27
چری تیگو 7‏، IE 1401 قیمت بازار 1,450,000,000 1.38 1401/10/17
چری تیگو 7‏، IE 1400 قیمت بازار 1,360,000,000 1.47 1401/10/17
چری تیگو 7‏، IE 1399 قیمت بازار 1,290,000,000 2.33 1401/10/17
دانگ فنگ H30 کراس‏ 1398 قیمت بازار 630,000,000 1.59 1401/12/10
دانگ فنگ H30 کراس‏ 1398 قیمت بازار 525,000,000 0.00 1401/06/27
دایون Y5‏ 1401 قیمت کارخانه 1,149,000,000 0.00 1401/06/27
دایون Y5‏ 1401 قیمت بازار 1,290,000,000 0.78 1401/10/17
دنا معمولی‏ 1401 قیمت کارخانه 206,216,000 0.00 1401/08/14
دنا معمولی‏ 1400 قیمت بازار 550,000,000 2.73 1401/10/17
دنا معمولی‏ 1399 قیمت بازار 515,000,000 1.94 1401/12/10
دنا معمولی‏ 1399 قیمت بازار 367,000,000 0.00 1401/06/27
دنا معمولی‏ 1401 قیمت بازار 570,000,000 1.75 1401/10/17
دنا پلاس‏، 5 دنده توربو 1401 قیمت کارخانه 346,023,000 0.00 1401/08/14
دنا پلاس‏، 5 دنده توربو 1401 قیمت بازار 660,000,000 1.52 1401/10/17
دنا پلاس‏، 5 دنده توربو 1400 قیمت بازار 645,000,000 1.55 1401/10/17
دنا پلاس‏، 5 دنده توربو 1399 قیمت بازار 630,000,000 1.59 1401/10/17
دنا پلاس‏، 6 دنده توربو 1401 قیمت کارخانه 360,764,000 0.00 1401/08/14
دنا پلاس‏، 6 دنده توربو 1401 قیمت بازار 680,000,000 1.47 1401/10/17
دنا پلاس‏، اتوماتیک توربو 1401 قیمت کارخانه 398,397,000 0.00 1401/08/14
دنا پلاس‏، اتوماتیک توربو 1401 قیمت بازار 740,000,000 2.70 1401/10/17
دنا پلاس‏، اتوماتیک توربو 1400 قیمت بازار 715,000,000 2.10 1401/10/17
دنا پلاس‏، اتوماتیک توربو 1399 قیمت بازار 680,000,000 1.47 1401/10/17
دنا پلاس‏، دنده ای ساده 1401 قیمت کارخانه 228,322,000 0.00 1401/08/14
دنا پلاس‏، دنده ای ساده 1401 قیمت بازار 645,000,000 2.33 1401/10/17
دنا پلاس‏، دنده ای ساده 1400 قیمت بازار 625,000,000 1.60 1401/10/17
دنا پلاس‏، دنده ای ساده 1399 قیمت بازار 600,000,000 2.50 1401/10/17
دی اس 3‏ 2018 قیمت بازار 2,000,000,000 2.50 1401/10/17
دی اس 6‏ 2018 قیمت بازار 2,650,000,000 1.89 1401/10/17
دی اس 7 کراس بک‏، اپرا 2018 قیمت بازار 4,200,000,000 1.19 1401/10/17
دیگنیتی پرایم‏ 1400 قیمت بازار 1,800,000,000 6.11 1401/10/17
دیگنیتی پرایم‏ 1401 قیمت کارخانه 935,000,000 0.00 1401/06/27
دیگنیتی پرایم‏ 1401 قیمت بازار 1,850,000,000 3.78 1401/10/17
رانا پلاس‏ 1401 قیمت کارخانه 215,066,000 0.00 1401/08/14
رانا پلاس‏ 1401 قیمت بازار 450,000,000 2.22 1401/10/17
رانا پلاس‏ 1400 قیمت بازار 430,000,000 2.33 1401/10/17
رانا پلاس‏ 1399 قیمت بازار 415,000,000 3.61 1401/10/17
رانا پلاس پانوراما‏ 1400 قیمت بازار 490,000,000 3.06 1401/10/17
رانا پلاس پانوراما‏ 1401 قیمت کارخانه 228,578,000 0.00 1401/08/14
رانا پلاس پانوراما‏ 1401 قیمت بازار 520,000,000 1.92 1401/10/17
رنو کپچر‏ 2017 قیمت بازار 1,400,000,000 1.43 1401/10/17
رنو داستر‏، SE دو دیفرانسیل 2018 قیمت بازار 1,690,000,000 1.18 1401/10/17
رنو کولیوس‏ 2018 قیمت بازار 4,200,000,000 4.76 1401/10/17
رنو پارس تندر‏ 1398 قیمت بازار 620,000,000 0.81 1401/10/17
رنو ساندرو‏، اتوماتیک 1398 قیمت بازار 895,000,000 2.79 1401/10/17
رنو ساندرو استپ وی‏، اتوماتیک 1398 قیمت بازار 950,000,000 2.11 1401/10/17
رنو ساندرو استپ وی‏، دنده ای 1398 قیمت بازار 820,000,000 2.44 1401/10/17
رنو تالیسمان‏، E3 2018 قیمت بازار 3,500,000,000 2.86 1401/10/17
رنو تندر 90‏، E2 1398 قیمت بازار 600,000,000 1.67 1401/10/17
رنو تندر 90‏، پلاس اتوماتیک 1398 قیمت بازار 830,000,000 3.61 1401/10/17
رنو تندر 90‏، پلاس دنده ای 1398 قیمت بازار 670,000,000 1.49 1401/10/17
ریگان کوپا‏، فلگشیپ 1399 قیمت بازار 1,470,000,000 3.40 1401/10/17
زامیاد کارون‏ 1401 قیمت کارخانه 499,000,000 15.80 1401/09/03
زامیاد پادرا‏ 1401 قیمت کارخانه 365,000,000 0.00 1401/06/27
زامیاد پادرا‏ 1400 قیمت بازار 350,000,000 -1.43 1401/06/30
زامیاد پادرا‏ 1401 قیمت بازار 365,000,000 -0.82 1401/06/30
زامیاد وانت نیسان‏، بنزین 1399 قیمت بازار 385,000,000 2.60 1401/10/17
زامیاد وانت نیسان‏، بنزین 1400 قیمت بازار 395,000,000 2.53 1401/10/17
زامیاد وانت نیسان‏، بنزین 1400 قیمت بازار 400,000,000 2.50 1401/10/17
زامیاد وانت نیسان‏، بنزین 1401 قیمت بازار 410,000,000 1.22 1401/10/17
زامیاد وانت نیسان‏، بنزین 1401 قیمت کارخانه 349,000,000 8.84 1401/09/03
زامیاد وانت نیسان‏، بنزین 1401 قیمت کارخانه 323,935,000 0.00 1401/08/14
زامیاد وانت نیسان‏، دوگانه سوز 1399 قیمت بازار 430,000,000 1.16 1401/10/17
زامیاد وانت نیسان‏، دوگانه سوز 1399 قیمت بازار 420,000,000 1.19 1401/10/17
زامیاد وانت نیسان‏، دوگانه سوز 1400 قیمت بازار 445,000,000 2.25 1401/10/17
زامیاد وانت نیسان‏، دوگانه سوز 1401 قیمت کارخانه 364,935,000 0.04 1401/06/30
زامیاد وانت نیسان‏، دوگانه سوز 1401 قیمت کارخانه 389,900,000 7.89 1401/09/03
زامیاد وانت نیسان‏، دوگانه سوز 1401 قیمت بازار 455,000,000 1.10 1401/10/17
زامیاد وانت نیسان‏، دوگانه سوز 1401 قیمت بازار 470,000,000 1.06 1401/10/17
زامیاد وانت نیسان‏، دیزل 1399 قیمت بازار 540,000,000 0.93 1401/10/17
زامیاد ریچ‏ 1399 قیمت بازار 1,020,000,000 1.96 1401/10/17
زوتی آریو‏، 1.6 لیتر اتوماتیک 1398 قیمت بازار 550,000,000 0.91 1401/10/17
سانگ یانگ رکستون‏، G4 2018 قیمت بازار 3,600,000,000 1.39 1401/10/17
سانگ یانگ رکستون (مونتاژ)‏، G4 1399 قیمت بازار 3,720,000,000 0.54 1401/10/17
سانگ یانگ رکستون (مونتاژ)‏، G4 1400 قیمت بازار 3,850,000,000 1.30 1401/10/17
سانگ یانگ رکستون (مونتاژ)‏، امپرور 1400 قیمت بازار 4,400,000,000 0.00 1401/10/17
سانگ یانگ تیوولی‏، آرمور 2018 قیمت بازار 1,580,000,000 1.90 1401/10/17
سانگ یانگ تیوولی (مونتاژ)‏، اسپشیال (توربو) 1400 قیمت بازار 1,850,000,000 2.70 1401/10/17
سانگ یانگ تیوولی (مونتاژ)‏، اسپشیال (توربو) 1401 قیمت بازار 1,950,000,000 2.56 1401/10/17
سانگ یانگ تیوولی (مونتاژ)‏، آرمور 1399 قیمت بازار 1,530,000,000 1.96 1401/10/17
سانگ یانگ تیوولی (مونتاژ)‏، سولار 1399 قیمت بازار 1,650,000,000 3.03 1401/10/17
سانگ یانگ تیوولی (مونتاژ)‏، سولار 1400 قیمت بازار 1,700,000,000 2.94 1401/10/17
سانگ یانگ تیوولی (مونتاژ)‏، فایتر (توربو) 1400 قیمت بازار 1,730,000,000 1.73 1401/10/17
ساینا EX دنده ای‏ 1399 قیمت بازار 270,000,000 1.85 1401/10/17
ساینا EX دنده ای‏ 1400 قیمت بازار 280,000,000 1.79 1401/10/17
ساینا EX دنده ای‏ 1401 قیمت بازار 295,000,000 1.69 1401/10/17
ساینا پلاس دنده ای‏ 1399 قیمت بازار 290,000,000 1.72 1401/10/17
ساینا پلاس دنده ای‏ 1400 قیمت بازار 305,000,000 1.64 1401/10/17
ساینا S دنده ای‏ 1399 قیمت بازار 285,000,000 1.75 1401/10/17
ساینا S دنده ای‏ 1401 قیمت کارخانه 169,998,000 0.10 1401/08/21
ساینا S دنده ای‏ 1400 قیمت بازار 295,000,000 1.69 1401/10/17
ساینا S دنده ای‏ 1401 قیمت بازار 305,000,000 1.64 1401/10/17
سمند LX‏، EF7 1399 قیمت بازار 405,000,000 1.23 1401/10/17
سمند LX‏، EF7 1400 قیمت بازار 435,000,000 1.15 1401/10/17
سمند LX‏، EF7 1401 قیمت کارخانه 158,288,000 0.00 1401/08/14
سمند LX‏، EF7 1401 قیمت بازار 465,000,000 1.08 1401/10/17
سمند LX‏، EF7 دوگانه سوز 1399 قیمت بازار 455,000,000 1.10 1401/10/17
سمند LX‏، EF7 دوگانه سوز 1400 قیمت بازار 475,000,000 1.05 1401/12/10
سمند LX‏، EF7 دوگانه سوز 1400 قیمت بازار 400,000,000 0.00 1401/06/27
سمند LX‏، EF7 دوگانه سوز 1401 قیمت کارخانه 169,330,000 0.00 1401/08/14
سمند LX‏، EF7 دوگانه سوز 1401 قیمت بازار 505,000,000 0.99 1401/10/17
سمند LX‏، XU7 1399 قیمت بازار 380,000,000 1.32 1401/10/17
سمند LX‏، XU7 1400 قیمت بازار 400,000,000 1.25 1401/10/17
سمند LX‏، XU7 1400 قیمت بازار 290,000,000 0.00 1401/08/14
سمند LX‏، XU7 1401 قیمت کارخانه 160,715,000 0.00 1401/08/14
سمند LX‏، XU7 1401 قیمت بازار 415,000,000 1.20 1401/10/17
سمند سورن‏، پلاس 1401 قیمت کارخانه 261,422,000 0.00 1401/08/14
سمند سورن‏، پلاس 1400 قیمت بازار 353,000,000 0.00 1401/08/25
سمند سورن‏، پلاس 1401 قیمت بازار 369,000,000 0.54 1401/08/29
سوزوکی گراند ویتارا (مونتاژ)‏، 2.4 لیتر اتوماتیک 1398 قیمت بازار 2,300,000,000 2.17 1401/10/17
سوئیست DX 3‏ 1400 قیمت بازار 1,000,000,000 0.00 1401/10/17
سیتروئن C3 (مونتاژ)‏ 1398 قیمت بازار 1,800,000,000 2.78 1401/10/17
شاهین G‏ 1401 قیمت کارخانه 344,747,000 0.00 1401/08/14
شاهین G‏ 1400 قیمت بازار 505,000,000 3.96 1401/10/17
شاهین G‏ 1401 قیمت بازار 535,000,000 2.80 1401/10/17
فردا 511‏ 1400 قیمت بازار 710,000,000 1.41 1401/10/17
فردا SX5‏ 1400 قیمت بازار 910,000,000 3.30 1401/10/17
فردا SX5‏ 1401 قیمت کارخانه 989,000,000 0.00 1401/10/17
فردا T5‏ 1401 قیمت بازار 1,350,000,000 1.48 1401/10/17
فردا T5‏ 1401 قیمت کارخانه 1,249,000,000 0.00 1401/10/17
فوتون ساوانا (مونتاژ)‏ 1399 قیمت بازار 1,200,000,000 0.00 1401/10/17
فوتون تونلند‏، 2.0 لیتر 1399 قیمت بازار 910,000,000 1.10 1401/10/17
فوتون تونلند‏، 2.0 لیتر 1400 قیمت بازار 980,000,000 3.06 1401/10/17
فوتون تونلند‏، 2.0 لیتر 1401 قیمت بازار 1,150,000,000 4.35 1401/10/17
فوتون تونلند‏، 2.4 لیتر 1398 قیمت بازار 860,000,000 1.16 1401/10/17
فوتون تونلند‏، 2.8 لیتر 1399 قیمت بازار 950,000,000 2.11 1401/10/17
فوتون تونلند‏، 2.8 لیتر 1400 قیمت بازار 1,000,000,000 1.00 1401/10/17
فوتون تونلند‏، 2.8 لیتر 1401 قیمت کارخانه 1,109,265,000 0.00 1401/06/27
فوتون تونلند‏، 2.8 لیتر 1401 قیمت بازار 1,300,000,000 0.00 1401/10/17
فولکس گلف‏، GTI 2018 قیمت بازار 4,350,000,000 1.15 1401/10/17
فولکس پاسات‏ 2018 قیمت بازار 4,650,000,000 3.23 1401/10/17
فولکس تیگوان‏ 2018 قیمت بازار 5,400,000,000 1.85 1401/10/17
فونیکس آریزو 6 پرو‏ 1401 قیمت کارخانه 1,060,000,000 0.00 1401/06/27
فونیکس آریزو 6 پرو‏ 1401 قیمت بازار 1,450,000,000 3.45 1401/10/17
فونیکس تیگو 7 پرو‏، اکسلنت 1401 قیمت کارخانه 1,256,720,000 0.00 1401/06/27
فونیکس تیگو 7 پرو‏، اکسلنت 1401 قیمت بازار 1,700,000,000 2.94 1401/10/17
فونیکس تیگو 8‏، کلاسیک 1400 قیمت کارخانه 1,499,230,000 0.00 1401/06/27
فونیکس تیگو 8 پرو‏، پرمیوم 1401 قیمت کارخانه 1,794,730,000 0.00 1401/06/27
فونیکس تیگو 8 پرو‏، پرمیوم 1401 قیمت بازار 2,500,000,000 4.00 1401/10/17
فونیکس تیگو 8 پرو‏، پرمیوم 1400 قیمت بازار 2,300,000,000 4.35 1401/10/17
فیدلیتی پرایم‏، پنج نفره 1400 قیمت بازار 1,550,000,000 1.94 1401/10/17
فیدلیتی پرایم‏، پنج نفره 1401 قیمت کارخانه 844,000,000 0.00 1401/06/27
فیدلیتی پرایم‏، پنج نفره 1401 قیمت بازار 1,650,000,000 3.03 1401/10/17
فیدلیتی پرایم‏، هفت نفره 1400 قیمت بازار 1,680,000,000 3.57 1401/10/17
فیدلیتی پرایم‏، هفت نفره 1401 قیمت کارخانه 859,000,000 0.00 1401/06/27
فیدلیتی پرایم‏، هفت نفره 1401 قیمت بازار 1,710,000,000 1.75 1401/10/17
کاپرا 2‏، دو دیفرانسیل 1401 قیمت کارخانه 652,000,000 0.00 1401/06/27
کاپرا 2‏، دو دیفرانسیل 1401 قیمت بازار 910,000,000 1.10 1401/10/17
کاپرا 2‏، دو دیفرانسیل 1400 قیمت بازار 865,000,000 0.58 1401/10/17
کاپرا 2‏، دو دیفرانسیل 1399 قیمت بازار 815,000,000 0.61 1401/10/17
کارا تک کابین‏، 2 لیتر 1401 قیمت کارخانه 325,000,000 0.00 1401/06/27
کارا تک کابین‏، 2 لیتر 1399 قیمت بازار 385,000,000 2.60 1401/10/17
کارا تک کابین‏، 2 لیتر 1400 قیمت بازار 395,000,000 1.27 1401/10/17
کارا تک کابین‏، 2 لیتر 1401 قیمت بازار 405,000,000 1.23 1401/10/17
کارا دو کابین‏، 2 لیتر 1401 قیمت کارخانه 337,500,000 0.00 1401/06/27
کارا دو کابین‏، 2 لیتر 1399 قیمت بازار 400,000,000 1.25 1401/10/17
کارا دو کابین‏، 2 لیتر 1400 قیمت بازار 415,000,000 1.20 1401/10/17
کارا دو کابین‏، 2 لیتر 1401 قیمت بازار 430,000,000 1.16 1401/10/17
کوییک اتوماتیک پلاس‏ 1399 قیمت بازار 350,000,000 4.29 1401/10/17
کوییک اتوماتیک پلاس‏ 1400 قیمت بازار 370,000,000 4.05 1401/10/17
کوییک اتوماتیک پلاس‏ 1401 قیمت کارخانه 287,850,000 3.41 1401/09/17
کوییک اتوماتیک پلاس‏ 1401 قیمت بازار 390,000,000 5.13 1401/10/17
کوییک دنده ای‏ 1399 قیمت بازار 270,000,000 1.85 1401/10/17
کوییک دنده ای‏ 1401 قیمت کارخانه 168,242,000 0.00 1401/08/14
کوییک دنده ای‏ 1401 قیمت بازار 300,000,000 1.67 1401/10/17
کوییک دنده ای‏ 1400 قیمت بازار 190,000,000 0.00 1401/06/27
کوییک دنده ای R‏ 1399 قیمت بازار 280,000,000 1.79 1401/10/17
کوییک دنده ای R‏ 1400 قیمت بازار 295,000,000 1.69 1401/10/17
کوییک دنده ای R‏ 1401 قیمت کارخانه 178,188,000 0.00 1401/08/14
کوییک دنده ای R‏ 1401 قیمت بازار 305,000,000 1.64 1401/10/17
کوییک دنده ای S‏ 1401 قیمت کارخانه 184,830,000 0.09 1401/08/21
کوییک دنده ای S‏ 1400 قیمت بازار 300,000,000 1.67 1401/10/17
کوییک دنده ای S‏ 1401 قیمت بازار 315,000,000 1.59 1401/10/17
کی ام سی J7‏ 1401 قیمت کارخانه 1,265,000,000 0.00 1401/06/27
کی ام سی K7‏ 1400 قیمت بازار 1,750,000,000 0.00 1401/10/17
کی ام سی K7‏ 1401 قیمت بازار 1,800,000,000 0.00 1401/10/17
کی ام سی T8‏ 1399 قیمت بازار 1,300,000,000 2.31 1401/10/17
کی ام سی T8‏ 1400 قیمت بازار 1,330,000,000 2.26 1401/10/17
کی ام سی T8‏ 1401 قیمت بازار 1,420,000,000 1.41 1401/10/17
کی ام سی T8‏ 1401 قیمت کارخانه 985,000,000 0.00 1401/09/09
کیا سراتو‏، 2.0 لیتر اتوماتیک 2018 قیمت بازار 2,800,000,000 3.57 1401/10/17
کیا سراتو (مونتاژ)‏، 2.0 لیتر آپشنال 1398 قیمت بازار 1,700,000,000 2.94 1401/10/17
کیا اپتیما‏، 4 سیلندر GT لاین 2017 قیمت بازار 3,200,000,000 1.56 1401/10/17
کیا اپتیما‏، 4 سیلندر GT لاین 2017 قیمت بازار 2,500,000,000 0.00 1401/06/27
کیا اپتیما هیبرید‏ 2018 قیمت بازار 3,850,000,000 2.60 1401/10/17
کیا سورنتو‏، 4 سیلندر GT لاین 2017 قیمت بازار 4,900,000,000 4.08 1401/10/17
کیا سورنتو‏، 4 سیلندر GT لاین 2018 قیمت بازار 5,400,000,000 1.85 1401/10/17
کیا اسپورتیج‏، 4 سیلندر GT لاین 2017 قیمت بازار 3,950,000,000 2.53 1401/10/17
کیا اسپورتیج‏، 4 سیلندر GT لاین 2018 قیمت بازار 4,150,000,000 3.61 1401/10/17
گریت وال وینگل 5 دو کابین‏، تک دیفرانسیل 1397 قیمت بازار 740,000,000 1.35 1401/10/17
لاماری ایما‏ 1401 قیمت کارخانه 1,094,000,000 0.00 1401/06/27
لاماری ایما‏ 1401 قیمت بازار 2,100,000,000 5.24 1401/10/17
لکسوس NX‏، 200 توربو fsport 2017 قیمت بازار 8,400,000,000 3.57 1401/10/17
لکسوس NX هیبرید‏، 300h 2017 قیمت بازار 7,300,000,000 4.11 1401/10/17
لکسوس NX هیبرید‏، 300h fsport 2017 قیمت بازار 7,700,000,000 3.90 1401/10/17
لکسوس RX‏، 200 توربو fsport 2018 قیمت بازار 10,800,000,000 0.00 1401/12/10
لکسوس RX‏، 200 توربو fsport 2018 قیمت بازار 8,250,000,000 0.00 1401/06/27
لکسوس RX‏، 200 توربو fsport 2018 قیمت بازار 8,700,000,000 0.00 1401/06/27
لوکسژن U6‏ 1400 قیمت بازار 1,250,000,000 1.60 1401/10/17
لیفان X60‏، اتوماتیک 1397 قیمت بازار 650,000,000 1.54 1401/10/17
لیفان X70‏ 1401 قیمت کارخانه 799,000,000 0.00 1401/06/27
لیفان X70‏ 1400 قیمت بازار 880,000,000 0.00 1401/10/17
لیفان X70‏ 1401 قیمت بازار 940,000,000 0.00 1401/10/17
مزدا 3 جدید صندوق دار (مونتاژ)‏، 2.0 لیتر تیپ 4 1398 قیمت بازار 2,070,000,000 0.97 1401/10/17
مکث موتور کلوت‏، اتوماتیک 1401 قیمت کارخانه 1,237,000,000 4.04 1401/08/21
مکث موتور کلوت‏، دنده‌ای 1400 قیمت بازار 1,180,000,000 0.00 1401/10/17
مکث موتور کلوت‏، دنده‌ای 1401 قیمت بازار 1,240,000,000 0.81 1401/10/17
میتسوبیشی ASX‏، تیپ 4 2018 قیمت بازار 2,200,000,000 2.27 1401/10/17
میتسوبیشی لنسر‏، 1.8 لیتر اتوماتیک 2018 قیمت بازار 1,800,000,000 5.56 1401/10/17
میتسوبیشی میراژ‏ 2018 قیمت بازار 900,000,000 5.56 1401/10/17
میتسوبیشی اوتلندر‏، تیپ 5 2018 قیمت بازار 3,850,000,000 5.19 1401/10/17
میتسوبیشی اوتلندر PHEV‏ 2018 قیمت بازار 4,200,000,000 4.76 1401/10/17
مینی کوپر‏، 5 در 2018 قیمت بازار 3,300,000,000 3.03 1401/10/17
مینی کوپر‏، 5 در S 2018 قیمت بازار 4,150,000,000 1.20 1401/10/17
مینی کانتری من‏، S 2018 قیمت بازار 4,100,000,000 2.44 1401/10/17
نیسان جوک‏، اسپرت 2017 قیمت بازار 2,200,000,000 4.55 1401/10/17
نیسان جوک‏، اسکای پک 2017 قیمت بازار 1,750,000,000 5.71 1401/10/17
نیسان جوک‏، پلاتینیوم 2017 قیمت بازار 2,100,000,000 4.76 1401/10/17
نیسان ایکس تریل‏ 2018 قیمت بازار 3,900,000,000 3.85 1401/10/17
ولوو XC90‏، اینسکریپشن 2017 قیمت بازار 12,200,000,000 1.64 1401/10/17
هاوال H2‏ 1398 قیمت بازار 1,200,000,000 4.17 1401/10/17
هایما S5‏، 6 سرعته اتوماتیک 1400 قیمت بازار 1,100,000,000 1.82 1401/10/17
هایما S5‏، 6 سرعته اتوماتیک 1401 قیمت کارخانه 794,167,000 0.00 1401/08/14
هایما S5‏، 6 سرعته اتوماتیک 1401 قیمت بازار 1,170,000,000 1.71 1401/10/17
هایما S5‏، گیربکس CVT 1399 قیمت بازار 1,020,000,000 1.96 1401/10/17
هایما S5‏، گیربکس CVT 1400 قیمت بازار 1,060,000,000 1.89 1401/10/17
هایما S7‏، 1.8 لیتر توربو 1398 قیمت بازار 1,130,000,000 0.88 1401/10/17
هایما S7‏، 1.8 لیتر توربو 1399 قیمت بازار 1,170,000,000 1.71 1401/10/17
هایما S7‏، 1.8 لیتر توربو 1400 قیمت بازار 1,220,000,000 1.64 1401/10/17
هایما S7‏، 1.8 لیتر توربو پلاس 1401 قیمت کارخانه 843,167,000 0.00 1401/08/14
هایما S7‏، 1.8 لیتر توربو پلاس 1400 قیمت بازار 1,270,000,000 1.57 1401/10/17
هایما S7‏، 1.8 لیتر توربو پلاس 1401 قیمت بازار 1,330,000,000 2.26 1401/10/17
هن تنگ X5 (مونتاژ)‏ 1399 قیمت بازار 970,000,000 2.06 1401/10/17
هن تنگ X7 (مونتاژ)‏ 1399 قیمت بازار 1,450,000,000 3.45 1401/10/17
هیوندای اکسنت (مونتاژ)‏ 1397 قیمت بازار 1,500,000,000 0.00 1401/10/17
هیوندای آزرا (گرنجور)‏، 4 سیلندر 2019 قیمت بازار 4,700,000,000 1.06 1401/10/17
هیوندای آزرا (گرنجور)‏، 4 سیلندر 2018 قیمت بازار 4,550,000,000 1.10 1401/10/17
هیوندای النترا‏، 2.0 لیتر 2018 قیمت بازار 2,900,000,000 1.72 1401/10/17
هیوندای النترا (مونتاژ)‏ 1397 قیمت بازار 2,500,000,000 2.00 1401/10/17
هیوندای i20 (مونتاژ)‏ 1397 قیمت بازار 1,500,000,000 0.00 1401/10/17
هیوندای سانتافه (ix45)‏، 4 سیلندر دو دیفرانسیل 2017 قیمت بازار 4,050,000,000 2.47 1401/12/10
هیوندای سانتافه (ix45)‏، 4 سیلندر دو دیفرانسیل 2017 قیمت بازار 2,940,000,000 0.00 1401/06/27
هیوندای سانتافه (ix45)‏، 4 سیلندر دو دیفرانسیل 2018 قیمت بازار 4,650,000,000 1.08 1401/10/17
هیوندای سوناتا‏، چهار سیلندر اتوماتیک 2017 قیمت بازار 3,300,000,000 3.03 1401/10/17
هیوندای سوناتا هیبرید‏، تیپ 1 (GL) 2018 قیمت بازار 3,900,000,000 5.13 1401/10/17
هیوندای سوناتا هیبرید‏، تیپ 2 (GLS) 2018 قیمت بازار 4,050,000,000 3.70 1401/10/17
هیوندای سوناتا هیبرید‏، تیپ 3 (GLS Plus) 2018 قیمت بازار 4,200,000,000 1.19 1401/10/17
هیوندای توسان (ix35)‏، 2.0 لیتر دو دیفرانسیل 2017 قیمت بازار 3,350,000,000 2.99 1401/12/10
هیوندای توسان (ix35)‏، 2.0 لیتر دو دیفرانسیل 2017 قیمت بازار 2,500,000,000 0.00 1401/06/27
هیوندای توسان (ix35)‏، 2.0 لیتر دو دیفرانسیل 2018 قیمت بازار 3,900,000,000 2.56 1401/10/17
یوآز پاتریوت‏، اتوماتیک 1401 قیمت کارخانه 1,250,000,000 0.00 1401/06/27
یوآز پاتریوت‏، اتوماتیک 1400 قیمت بازار 1,500,000,000 3.33 1401/10/17
یوآز پاتریوت‏، دنده ای 1400 قیمت بازار 1,350,000,000 2.96 1401/10/17
یوآز پاتریوت‏، دنده ای 1401 قیمت کارخانه 1,050,000,000 0.00 1401/06/27
یوآز پیکاپ‏، اتوماتیک 1401 قیمت کارخانه 1,160,000,000 0.00 1401/06/27
یوآز پیکاپ‏، اتوماتیک 1400 قیمت بازار 1,450,000,000 3.45 1401/10/17
یوآز پیکاپ‏، دنده ای 1400 قیمت بازار 1,300,000,000 2.31 1401/10/17
دایون Y5 پلاس‏ 1401 قیمت بازار 1,440,000,000 0.69 1401/10/17
فردا SX5‏ 1401 قیمت بازار 950,000,000 0.00 1401/10/17
راین R3‏ 1401 قیمت کارخانه 499,000,000 0.00 1401/10/17
ریسپکت پرایم‏ 1401 قیمت کارخانه 737,000,000 0.00 1401/06/30
زامیاد وانت نیسان‏، بنزین 1401 قیمت کارخانه 331,435,000 0.00 1401/06/30
زامیاد وانت نیسان‏، دوگانه سوز 1401 قیمت کارخانه 372,435,000 0.00 1401/06/30
زامیاد وانت نیسان‏، بنزین 1401 قیمت کارخانه 325,635,000 0.00 1401/06/30
ام وی ام X22‏، اتوماتیک اسپرت لاکچری 1401 قیمت بازار 730,000,000 1.37 1401/10/17
ب ام و سری 5 سدان‏، 530i 2017 قیمت بازار 8,600,000,000 1.16 1401/10/17
پژو 206‏، تیپ 3 پانوراما 1401 قیمت بازار 495,000,000 2.02 1401/10/17
پژو 405‏، GLX دوگانه سوز 1401 قیمت کارخانه 150,543,000 0.00 1401/08/14
تارا دنده ای‏ 1401 قیمت کارخانه 293,990,000 0.00 1401/08/14
زامیاد پادرا پلاس‏، بنزینی 1401 قیمت بازار 470,000,000 1.06 1401/10/17
زامیاد پادرا پلاس‏، بنزینی 1400 قیمت بازار 455,000,000 2.20 1401/10/17
زامیاد پادرا پلاس‏، بنزینی 1401 قیمت کارخانه 410,000,000 0.00 1401/09/03
زامیاد پادرا پلاس‏، دوگانه سوز 1401 قیمت کارخانه 443,000,000 9.90 1401/09/03
زامیاد وانت نیسان‏، دیزل 1400 قیمت بازار 555,000,000 0.90 1401/10/17
کوییک R پلاس‏، اتوماتیک 1401 قیمت کارخانه 288,114,000 0.00 1401/08/14
کی ام سی K7‏ 1401 قیمت کارخانه 1,345,000,000 0.00 1401/08/14
زامیاد وانت نیسان‏، دوگانه سوز 1401 قیمت کارخانه 366,635,000 0.00 1401/08/16
پژو پارس‏، اتوماتیک 1398 قیمت بازار 405,000,000 0.00 1401/08/21
ام وی ام X22‏، دنده ای اسپرت لاکچری 1401 قیمت بازار 680,000,000 1.47 1401/10/17
آریسان 2‏ 1401 قیمت کارخانه 285,000,000 0.00 1401/08/25
سانگ یانگ نیو کوراندو‏، پرمیوم پلاس 2018 قیمت بازار 2,100,000,000 1.43 1401/10/17
کی ام سی J7‏ 1401 قیمت بازار 1,750,000,000 1.14 1401/10/17
دیگنیتی پرستیژ‏ 1401 قیمت کارخانه 1,120,000,000 0.00 1401/08/29
زامیاد کارون‏ 1401 قیمت بازار 595,000,000 1.68 1401/10/17
دایون Y5 پلاس‏ 1401 قیمت کارخانه 1,248,000,000 0.00 1401/09/09
سمند سورن‏، پلاس بنزینی 1401 قیمت کارخانه 261,422,000 0.00 1401/09/09
سمند سورن‏، پلاس بنزینی 1401 قیمت بازار 480,000,000 3.13 1401/10/17
سمند سورن‏، پلاس بنزینی 1400 قیمت بازار 450,000,000 2.22 1401/10/17
سمند سورن‏، پلاس دوگانه سوز 1401 قیمت کارخانه 281,189,000 0.00 1401/09/09
مکث موتور کلوت‏، دنده‌ای 1401 قیمت کارخانه 987,000,000 0.00 1401/09/09
t t t t 1401/09/11
ام وی ام X55‏، اکسلنت 1400 قیمت بازار 980,000,000 2.04 1401/10/17
ام وی ام X55‏، اکسلنت 1399 قیمت بازار 950,000,000 2.11 1401/10/17
ام وی ام X55‏، اکسلنت اسپرت 1400 قیمت بازار 1,020,000,000 1.96 1401/10/17
ام وی ام X55‏، اکسلنت اسپرت 1399 قیمت بازار 1,000,000,000 3.00 1401/10/17
ام وی ام X55 PRO‏، IE 1401 قیمت کارخانه 948,060,000 0.00 1401/09/17
ام وی ام X55 PRO‏، IE اسپرت 1401 قیمت کارخانه 968,680,000 0.00 1401/09/17
زامیاد وانت نیسان‏، بنزین 1399 قیمت بازار 350,000,000 0.00 1401/09/23
پژو پارس‏، ELX-XU7P 1401 قیمت بازار 510,000,000 0.00 1401/10/17
فونیکس FX‏، اکسلنت 1401 قیمت کارخانه 1,280,000,000 0.00 1401/10/17
فونیکس تیگو 8‏، کلاسیک 1400 قیمت بازار 2,100,000,000 7.14 1401/10/17

لینک های ویژه


گوناگون

بهترین تعمیرگاه بنز در تهران

امداد خودرو مرودشت

امداد خودرو استان مرکزی


آخرین اخبار


ایسنا : ویدیو/ دعای زائران ایرانی مدینه منوره برای سلامتی رئیس‌جمهور

مهر : تعزیه خوزستان در صحرای تونس خوش درخشید

مهر : از خداوند می‌خواهیم که رئیسی و همراهانش را سالم بازگرداند

ایلنا : در حال کاوش وجب به وجب منطقه عمومی حادثه هستیم

مهر : افتتاح مرکز همسان گزینی راه وصال در همدان

تسنیم : بیانیه حماس درباره حادثه بالگرد رئیس جمهور ایران

ایرنا : ابراز نگرانی رئیس جمهور عراق در پی حادثه سقوط بالگرد آیت الله رئیسی

مهر : حفظ رتبه دوم کشوری نرخ ولادت خراسان جنوبی در دو سال متوالی

مهر : بیست و پنجمین جشنواره تئاتر فتح خرمشهر آغاز شد

مهر : شمیم عطررضوی در جشنواره مطبوعات شرق/شیرینی موفقیت زیر سایه خورشید

مهر : واکنش روسیه به سقوط بالگرد حامل «سید ابراهیم رئیسی»

ایلنا : اعلام آمادگی روسیه برای جست‌وجوی بالگرد حامل رئیس‌جمهوری ایران

مهر : ۱۷ طرح مدرسه سازی در شوشتر در دست اجرا است

مهر : درخشش نمایش «بدریه» در هشتمین جشنواره ملی تئاتر ایثار

مهر : امیداورم هرچه زودتر رئیس جمهور و همراهانشان به آغوش ملت بازگردند

ایلنا : جشن خاص مربی دوست داشتنی با هواداران آنفیلدی(ویدیو)

ایلنا : دعای عراقچی برای سلامتی رئیس‌جمهور و امیرعبداللهیان

ایلنا : سلامت آقای رییس‌جمهور و همراهان ایشان را از خداوند متعال خواستارم

ایلنا : ویدیو: گل اول اینتر میلان توسط دامفرایز

ایسنا : اردوغان: امیدوارم خبرهای خوبی از رئیس‌جمهور ایران و هیأت همراه دریافت کنم

مهر : دعای مردم قم برای سلامتی رییس جمهور در حرم حضرت معصومه(س)

ایسنا : محل احتمالی سقوط بالگرد رئیس جمهور پیدا شد

ایسنا : محل سقوط بالگرد رئیس جمهور پیدا شد

ایسنا : ولایتی: امیدوارم هرچه زودتر رئیس‌جمهور و هیات همراه به سلامت به آغوش ملت بازگردند

ایلنا : خداحافظی احساسی سیلوا با چلسی(ویدیو)

تسنیم : حسن خمینی: برای سلامتی رئیس‌جمهور دعای توسل بخوانید

صدا و سیما : اعلام آمادگی روسیه برای جستجوی بالگرد حامل رئیس جمهور

ایسنا : اردوغان: سانحه بالگرد حامل رئیس جمهور ایران را از نزدیک پیگیری می‌کنیم

تسنیم : لیگ برتر بسکتبال|گرگانی‌ها، طبیعت را صدتایی کردند

ایلنا : امیدواریم در دقایق آینده خبر خوشی دریافت کنیم

ایسنا : بازی بزرگ سری A برنده نداشت

ایسنا : آرزوی سلامتی روحانی برای رئیس‌جمهور و همراهانش

مهر : اردوغان:از سانحه بالگرد حامل برادرم ابراهیم رئیسی بسیار متاثر شدم

ایلنا : قطر: آماده حمایت در جست‌وجوی بالگرد رئیس‌جمهور ایران هستیم

مهر : دعای مردم بجنورد برای سلامتی رییس‌جمهور و هیات همراه

ایرنا : عربستان: با نگرانی خبرهای مربوط به فرود سخت بالگرد را دنبال می‌کنیم / در کنار ایران هستیم

ایرنا : عربستان: خبرهای مربوط به فرود سخت بالگرد رئیس جمهور را دنبال می‌کنیم / در کنار ایران هستیم

ایرنا : برنده مناقصه ارائه خدمت بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری معرفی شد

مهر : دعای توسل مردم قائمشهر برای سلامتی رییس جمهور

ایلنا : جشن عجیب واکر بعد از قهرمانی منچسترسیتی(ویدیو)

ایرنا : حضور نیروهای امدادی در نزدیکی منطقه حادثه بالگرد حامل رئیس جمهور

ایلنا : واکنش رئیس‌جمهوری ترکیه به وقوع سانحه برای بالگرد حامل رئیس‌جمهوری ایران

مهر : ۴۸ تیم عملیاتی واکنش سریع هلال احمر در منطقه حضور دارند

تسنیم : افزایش نیروهای امدادی به 240 امدادگر در محل سانحه بالگرد

ایسنا : قطر برای رئیس‌جمهور و وزیر خارجه ایران آرزوی سلامتی کرد

ایلنا : لحظه بالا بردن جام قهرمانی توسط بازیکنان منچسترسیتی (ویدئو)

ایلنا : واکنش رئیس‌جمهوری عراق به وقوع سانحه برای بالگرد حامل رئیس‌جمهوری ایران

ایرنا : حاشیه‌های دومین فینال لیگ برتر بسکتبال

ایرنا : دعای جامعه‌ ورزش برای سلامتی رئیس جمهور و همراهان در سانحه‌ بالگرد

Loader

در حال دریافت و بارگذاری جدیدترین اخبار

... لطفا چند ثانیه منتظر بمانید