آغاز گزینش پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش

فرایند گزینش پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش (مشاغل دبیری) سال ۱۴۰۳ آغاز شد.

 
آغاز گزینش پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورشبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ پذيرفته شدگان پس از دریافت نتیجه آزمون مزبور، در صورتی که بر اساس نتیجه کارنامه آزمون، جزء معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت برای شرکت در مرحله ارزیابی تکمیلی و گزینش (بررسی اسناد و مدارک خوداظهاری، معاینات اولیه پزشکی، بررسی صلاحیت‌های عمومی گزینش و در نهایت فرآیند سنجش و ارزیابی تکمیلی) وزارت آموزش و پرورش باشند، موظفند برای اقدامات بعدی، از امروز سه‌شنبه به‌تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹، با مراجعه به درگاه my.medu.ir بخش گزینش و استخدام (کارا) نسبت به اعلام آمادگی جهت حضور در فرایند مذکور و تکمیل اطلاعات کاربر برگ‌های مورد درخواست، با رعایت مفاد دفترچه آزمون و این اطلاعیه اقدام نمایند.
 
بدیهی است عدم مراجعه به سامانه در مهلت تعیین شده برای تکمیل "برگ‌های خوداظهاری"، به منزله انصراف از استخدام در آموزش وپرورش تلقی خواهد شد.
 فرآیند ارزیابی تکمیلی طبق زمان‌بندی اعلام شده در سامانه گزینش و استخدام (کارا) صورت خواهد گرفت. هر یک از داوطلبان معرفی شده چند برابر ظرفیت موظفند، ضمن مطالعه مفاد این اطلاعیه شرایط، ضوابط و اقدامات اعلام شده در آن را رعایت و اقدام نمایند.
داوطلب می‌بایست از روز سه‌شنبه به‌تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ با مراجعه به درگاه my.medu.ir بخش گزینش و استخدام (کارا) نسبت به تکمیل کار برگ‌ها و بارگذاری کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز در سامانه اقدام نماید. برای ورود به سامانه از طریق درگاه دولت، داشتن شماره تلفن همراه با مالکیت شخص داوطلب الزامی است.
 
با توجه به این‌که سنجش و ارزیابی تکمیلی در حوزه‌های ارزیابی به صورت گروهی انجام می‌گیرد، عدم مراجعه داوطلب در روز، ساعت و تاریخ تعیین شده، به منزله انصراف تلقی خواهد شد. ساعت مراجعه در حوزه‌های سنجش و ارزیابی تکمیلی نوبت صبح ۶:۳۰ و در نوبت بعدازظهر ساعت ۱۳:۰۰ است.داوطلب مکلف است بعد از انجام مرحله اول، برای انجام فرایند گزینش، مطابق زمان تعیین شده توسط هسته گزینش استان جهت بررسی صلاحیت‌های عمومی گزینش به محل تعیین شده، مراجعه نماید.
 
نکته: با توجه به مفاد دفترچه آزمون، عدم مراجعه داوطلب در مهلت مقرر برای فرایند ارزیابی تکمیلی و زمان تعیین شده برای حضور داوطلب برای هر یک از مراحل فوق‌الذکر، به منزله انصراف از استخدام در آموزش و پرورش تلقی خواهد شد.داوطلبان معرفی شده به مرحله ارزیابی که متقاضی استفاده از سهمیه بومی از محل بند مربوط به احراز سابقه ده سال سکونت هستند؛ برای تأیید اطلاعات خوداظهاری مبنی بر بومی شهرستانی، لازم است فرم استشهاد محلی (مندرج در ذیل این اطلاعیه) را تکمیل نموده و پس از تأیید مراجع مربوطه در سامانه بارگذاری نموده و اصل فرم را در زمان مراجعه به مرحله ارزیابی تحویل دهند.
 
تذکر: با توجه به بند‌های (۶، ۷، و ۱۲) صفحات ۴۷ و ۴۸ بخش تذکرات مهم دفترچه آزمون مزبور، چنانچه داوطلب اطلاعات خلاف واقع برای بومی‌پذیری و سایر موارد مندرج در این بند‌ها ارائه نماید، پس از اعلام نتایج نهایی آزمون، در هر مرحله از فرایند استخدام حذف خواهد شد.
 
عدم مراجعه متقاضی در مهلت اعلام شده بر اساس این اطلاعیه و همچنین اطلاعیه‌های سامانه گزینش و استخدام (کارا) و اداره کل آموزش و پرورش استان مربوطه (به شرح آدرس‌های مندرج در ذیل این اطلاعیه)، برای شرکت در مرحله بررسی مدارک و مستندات، معاینات پزشکی، سنجش و ارزیابی تکمیلی و همچنین بررسی صلاحیت‌های عمومی گزینش، به منزله انصراف داوطلب از سایر مراحل استخدام تلقی خواهد شد.درصورت تأیید مدارک و مستندات خوداظهاری داوطلبان و احراز شرایط آزمون، از افراد واجد شرایط، ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت‌های عمومی گزینش به عمل خواهد آمد.
 
 پس از فرایند ارزیابی تکمیلی، بر اساس مفاد دفترچه آزمون حدنصاب‌های مقرر در تذکر مهم ارزیابی تکمیلی مندرج در صفحه (۳) دفترچه آزمون و با رعایت بند (د) اعلام نتایج نهایی آزمون در بخش ششم مندرج در صفحه ۴۵ و ۴۶ دفترچه آزمون، افراد پذیرفته‌شده نهایی در هر یک از سهمیه‌های استخدامی، به ترتیب نمرات مکتسبه فضلی (نمره کل نهایی بالاتر)، به تعداد یک برابر ظرفیت برای انجام سایر مراحل استخدامی به اداره کل آموزش و پرورش استان مربوطه، از سوی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور معرفی خواهند شد.
 
انجام فرایند ارزیابی تکمیلی، صرفاً در مهلت تعیین شده مندرج در این اطلاعیه امکان‌پذیر است. انجام ارزیابی تکمیلی مجدد و یا تمدید مهلت اعلام شده از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان‌ها، تحت هیچ شرایطی امکان‌پذیر نخواهد بود. داوطلبانی که در مراحل اعلام شده در این اطلاعیه، شرایط آنان مطابق مفاد دفترچه مورد تأیید قرار نگرفته و یا حدنصاب لازم مندرج در دفترچه آزمون مزبور و اصلاحات بعدی را کسب ننمایند و یا صلاحیت‌های عمومی آنان مورد تأیید آموزش و پرورش قرار نگیرد، از فرآیند انتخاب نهایی آزمون استخدامی، حذف خواهند شد.
 
از معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی دبیری و هنرآموز سال ۱۴۰۳، هزینه‌های مربوط به مراحل ارزیابی تکمیلی (بررسی صلاحیت‌ها، معاینات پزشکی و ارزیابی تکمیلی و...) در زمان مراجعه به سامانه در دو مرحله با رعایت قوانین و مقررات مربوط اخذ و به حساب درآمد اختصاصی آموزش و پرورش نزد خزانه‌داری کل کشور خواهد شد. داوطلبان مکلفند کد پیگیری واریز را به مسئول پذیرش اعلام نماید.
 مدارک مورد نیاز برای تکمیل نمون‌برگ‌های سامانه گزینش و استخدام (کارا) و زمان بررسی مدارک و مستندات خوداظهاری داوطلبان و بررسی شرایط احراز، وفق تقاضانامه در زمان ثبت‌نام به شرح زیر است: 
 
اصل شناسنامه و کارت ملی
 
اصل و تصویر شناسنامه پدر و فرزندان
 
اصل و تصویر سند ازدواج برای داوطلبان متأهل (مطابق مفاد دفترچه آزمون)
 
اصل و تصویر مدارک تحصیلی (گواهینامه موقت یا دانشنامه)
 
اصل تصویر مدارک مربوط به فرم استشهاد محل سکونت (برای داوطلبان بومی متقاضی از محل بند مربوط به احراز سابقه ده سال سکونت).
 
اصل و تصویر مدارک مربوط به استفاده از سهمیه ۵ درصد ایثارگران.
 
اصل و تصویر کارت پایان خدمت و معافیت دائم برای آقایان (دانش‌آموختگان برتر مشمول تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی بنیاد محلی نخبگان که پروژه تحقیقاتی جایگزین خدمت مورد تأیید مرکز نخبگان و استعداد‌های برتر نیرو‌های مسلح را شروع نموده و دوره آموزش نظامی خود را طی نموده‌اند، می‌باید گواهی پایان دوره آموزشی و شروع پروژه تحقیقاتی خود را ارائه نمایند)
 
اصل گواهی مربوط به فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و جهادی و.. مطابق مفاد دفترچه آزمون
 
۱۰): عناوین مدارک امتیازآور مربوط به سوابق و فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی بر اساس اصلاحات دفترچه آزمون به شرح زیر آماده شود:
 
کسب مقام در مسابقات و رویداد‌های معتبر علمی، ادبی، فرهنگی، هنری، ورزشی، تربیتی، آموزشی و فناوری 
 
مستندسازی تجربیات و سوابق تدریس و فعالیت در مراکز آموزش عالی، گروه‌های جهادی، مدارس، مراکز فرهنگی، تربیتی و تحقیقاتی با ارائه مدارک معتبر از مراجع ذیربط و بیمه
 
گواهی معتبر مهارت‌ها و رتبه‌های علمی، ادبی، فرهنگی، هنری، ورزشی، تربیتی، آموزشی و فناوری تقدیرنامه‌های مرتبط در سطح (امتیاز بر اساس سطوح کسب تقدیرنامه)
 
۱۱): مدارک مورد نیاز جهت بارگذاری در بخش نمون برگ اطلاعات فردی گزینش برای انجام بررسی صلاحیت‌های عمومی گزینش:
 
یک قطعه عکس پرسنلی (فایل عکس در نمون برگ اطلاعات فردی بارگذاری شده و اصل عکس به پرینت نمون برگ اطلاعات فردی الصاق می‌شود)
 
تصویر تمامی صفحات شناسنامه
 
تصویر کارت ملی
 
تصویر آخرین مدرک تحصیلی
 
تصویر مدارک مربوط به کسب مقام یا رتبه‌های علمی، فرهنگی و هنری، ورزشی، قرآنی و ...
 
تصویر گواهی معتبر اشتغال در آموزش و پرورش
 
تصویر سوابق ایثارگری داوطلب و خانواده درجه یک
 
تصویر سوابق فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی در نهاد‌های انقلابی و امور عام المنفعه مانند بسیج و ...
 
۱۲): به منظور راهنمایی داوطلب جهت ورود به سامانه گزینش و استخدام (کارا)، در صفحه اصلی این سامانه لینک راهنمای کاربران جهت اطلاع و بهره‌برداری بارگذاری شده است. تأکید می‌شود قبل از هرگونه اقدامی از طریق لینک مربوط، اطلاعات جامع درخصوص نحوه ورود به سامانه و تکمیل نمون‌برگ‌ها را کسب و سپس اقدام نمایند.
لینک خبر

لینک های ویژه


گوناگون

بهترین تعمیرگاه بنز در تهران

امداد خودرو مرودشت

امداد خودرو استان مرکزی


آخرین اخبار


ایرنا : وینگر استقلال خوزستان به گل‌گهر پیوست

صدا و سیما : آغاز نمایش مردمی «شور عاشقی» در شهر‌های فاقد سینما

ایرنا : تمرین صبحگاهی سرخ‌پوشان برگزار شد

ایسنا : لزوم رعایت مصرف بهینه و مدیریت مصرف آب و برق در اهر

ایرنا : مصرف بیش از ۷۰ هزار مگاوات برق در یک روز تعطیل

صدا و سیما : افزایش کیفیت بنزین با رعایت استاندارد‌های زیست محیطی در کشور

مهر : افتتاح دو پروژه ورزشی در بویین زهرا

مهر : شناسایی یک هزار و ۸۳۰ شهید غریب دوران هشت سال دفاع مقدس در کشور

مهر : رسانه‌های عبری: نتانیاهو جرات برکناری وزیر جنگ کابینه‌اش را ندارد

ایسنا : در دولت سیزدهم ۲ هزار پروژه ورزشی به بهره‌برداری رسید

ایسنا : اهدای اعضای جوان ۲۰ ساله مراغه‌ای به بیماران نیازمند

ایسنا : تصمیم کمیسیون اقتصاد هیئت دولت در خصوص حذف‌نشدن ارز ترجیحی برنج وارداتی

ایسنا : کارشناسان بین‌المللی: شهادت دختربچه فلسطینی «هند رجب» جنایت جنگی است 

صدا و سیما : ۴۱ کشته و زخمی به علت فرو ریختن پل در چین

ایسنا : ارائه خدمات به بیش از ۴۰ هزار خانوار تحت حمایت بهزیستی اردبیل

ایلنا : ظریف زیر فشارِ سنگین «تندروها» و «مجاهدان شنبه» /هتاکی روزهای اخیر به «معتمد پزشکیان» بخاطر چیست؟

ایرنا : تاج: لیگ برتر براساس دستورالعمل‌ AFC برگزار می‌شود

ایرنا : روایت پولیتیکو از چالش گسترده اروپا در مواجهه با معاون منتخب ترامپ

صدا و سیما : ورودی بزرگراه یادگار امام به بزرگراه حکیم ایمن شد

ایلنا : مجتمع صنعتی اسفراین امکان تولید ماشین آلات معدنی را دارد

ایسنا : سن تنها ملاک جداکردن جای خواب کودک نیست!

ایرنا : دستغیب: تغییر دولت بهانه‌ای برای انحراف از ترک مسئولیت‌ها نباشد

ایسنا : وزش باد شدید در نیمه غربی و جنوبی تهران

ایسنا : مشکل"توقف ثبت سفارش خودروها" مقطعی است/ منع قانونی نداریم

ایسنا : ایجاد معابر جدید شهری در جهت کاهش ترافیک/۷۰۰ میلیارد تومان برای آزادسازی‌ها

مهر : آبرسانی به ۶ روستای سقز امسال تکمیل شود

ایلنا : تاثیر خواندن بر حیات ذهنی و اجتماعی کودکان بررسی می‌شود

ایلنا : پول دارید؛ خودرو ۳ تا ۵ ساله وارد کنید

ایلنا : برنامه‌های ترامپ درباره اوکراین، دیوانه‌وار است

ایسنا : اکثر صهیونیست‌ها خواهان توافق آتش‌بس و تبادل اسرا هستند

تسنیم : 4 درصد تماس‌های اورژانس تهران مزاحمت تلفنی است

تسنیم : نامه به قالیباف در اعتراض به افزایش جرایم رانندگی

مهر : کاهش ساعت کاری ادارات هرمزگان تداوم خواهد داشت

تسنیم : افزایش 37 برابری سود آزمایشگاه فنی مکانیک خاک

ایرنا : ۲۶۷ میلیارد ریال تسهیلات خوداشتغالی به مددجویان بهزیستی اردستان پرداخت شد

ایسنا : تولید ساده و ارزان میکرومهره‌های فلورسنت سازگار با محیط زیست

ایسنا : سازمان بهداشت جهانی: غزه شرایط برای شیوع انواع بیماری‌ها را دارد

تسنیم : اذعان اسرائیل به دستاوردهای مهم مقاومت در طوفان الاقصی

ایسنا : این سگ رباتیک ته‌ سیگارها را از سواحل جمع‌ می‌کند

ایسنا : تولد ۵۲۸۴ نوزاد در همدان

ایلنا : قیمت مصوب بلیت اربعین؛ از تهران ١٠ میلیون تومان

مهر : هوای اکثر مناطق استان کرمان گرم می شود

ایرنا : در سازمان دولت‌های تُرک چه می‌گذرد؟

ایسنا : مصاف غول‌های ایرانی و ترک در پاریس/ زارع و آکگل در چهارمین نیمه نهایی!

ایرنا : آزادسازی قیمت بلیت هواپیما در شرایط فعلی ظلم به مردم است/ طرح موضوع در نشست سران قوا

صدا و سیما : اثرگذاری جریمه مشترکان پرمصرف برق بر مدیریت مصرف

ایسنا : خانواده‌ای گمشده در جنگل‌های ارسباران زنده و سالم به خانه بازگشت

ایرنا : ویراست دوم کتاب «مسائل حقوقی مصاحبه‌های تاریخ شفاهی» منتشر شد

ایرنا : هفدهمین پادشاه مالزی سوگند یاد کرد

Loader

در حال دریافت و بارگذاری جدیدترین اخبار

... لطفا چند ثانیه منتظر بمانید